Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt

  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Hệ thống an ninh
  • Hệ thống điện

 

 Một số công trình, dự án tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2020