Tin tức

Trang chủ Tin tức

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long

06/06/2020

Trong tháng 5, thực hiện kế hoạch được Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Công nghiệp An ninh phê chuẩn, Đảng ủy Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long đã quán triệt, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ được thực hiện đúng kế hoạch, trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm và chấp hành đúng các quy định của Đảng.

 

Sau đây là một số hình ảnh nổi bật:

 

Đại hội Chi bộ Văn phòng Công ty

Đại hội Chi bộ Văn phòng Công ty

 

Đại hội Chi bộ Xí nghiệp Sản xuất thiết bị & phương tiện PCCC

Đại hội Chi bộ Xí nghiệp Sản xuất phương tiện & thiết bị PCCC

 

Đại hội Chi bộ Chi nhánh Hải Phòng

Đại hội Chi bộ Chi nhánh Hải Phòng