Công ty TNHH MTV BCA - Thăng  Long là Doanh nghiệp an ninh trực thuộc Bộ Công an, được thành lập theo quyết định số: 307/QĐ-BNV/H11 ngày 09 tháng 07 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Công ty hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 2482/QĐ-BCA ngày 10/04/2019; và theo giấy phép kinh doanh số 0100110856, đăng ký thay đổi lần thứ 8, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/03/2023.

  • Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long
  • Tên tiếng Anh: BCA Thang Long One Member Company Limited
  • Tên viết tắt: BCA-THANGLONG CO., LTD       

 

 

                                           

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tư vấn, thiết kế, giám sát, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC, hệ thống an ninh, hệ thống điện và hạ tầng kỹ thuật

Xem thêm

XUẤT NHẬP KHẨU

Xuất nhập khẩu trang thiết bị nghiệp vụ, phương tiện, công cụ hỗ trợ cung cấp cho Công an các đơn vị, địa phương và tham gia thị trường

Xem thêm

SẢN XUẤT BIỂN SỐ XE

Sản xuất biển số xe phản quang phục vụ Công an các đơn vị, địa phương

Xem thêm

KINH DOANH XĂNG DẦU

Phục vụ công tác chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương và tham gia thị trường

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2023

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ. Căn cứ hướng dẫn của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp năm 2023.

 

CÔNG TY BCA - THĂNG LONG TỔ CHỨC DU LỊCH HÈ NĂM 2024

Từ ngày 17-19/5, Công ty BCA - Thăng Long tổ chức du lịch hè cho CB-CNV toàn Công ty tại Thành phố Đà Nẵng.

 

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN (LẦN 2)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an về việc thanh lý tài sản, Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long thông báo thanh lý 01 chiếc xe ô tô cũ 16 chỗ ngồi (đã cải tạo thành 10 chỗ ngồi).

 

PHÁT HUY SỨC TRẺ TRONG THÁNG THANH NIÊN VÀ CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI ĐOÀN VIÊN” NĂM 2024

Sáng ngày 04/3/2024, tại Khu Công nghiệp an ninh - Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV BCA – Thăng Long đã tham gia Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và chương trình “Ngày hội đoàn viên” năm 2024.