24/03/2023

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc dự án: Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, giai đoạn 2, nhà triển lãm B

Chủ đầu tư: Công ty liên danh Hội chợ và triển lãm Sài Gòn

Thời gian bắt đầu: Tháng 6 năm 2020

Thời gian hoàn thành: Đang thực hiện

 • Lọc hóa dầu Long Sơn
 • Nhà máy đạm Phú Mỹ
 • Trạm biến áp 500KV Đức Hòa
 • Trạm biến áp 500KV Long Thành
 • Trung tâm dữ liệu IDC-VNPT
 • Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1
 • Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2
 • Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng
 • Trung tâm thương mại Stellar Garden
 • Khu công nghiệp Long Khánh
 • Trụ sở Bộ ngoại giao giai đoạn 2
 • Tổng cục đo lường chất lượng
 • Khu tái định cư Bắc Sông Cấm giai đoạn 2
 • Trường PTTH chuyên Trần Phú, Hải Phòng
 • Khu đô thị mới An Hưng, Hà Đông