08/06/2021

[THÔNG TIN CHUNG]

Dự án: Mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Số TBMT: 20210623395 . Thời điểm đăng tải: 08/06/2021 14:31

Số hiệu KHLCNT: 20210582003

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Lĩnh vực: Hàng hóa

Bên mời thầu: Z105093 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BCA - THĂNG LONG

Tên gói thầu: Mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán: Mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Chi tiết nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

[THAM DỰ THẦU]

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: Từ ngày 08/06/2021 14h31 đến ngày 22/06/2021 16:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày

Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội

[MỞ THẦU]

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/06/2021 16:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 9.548.000.000 VND (Chín tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

[BẢO ĐẢM DỰ THẦU]

Số tiền bảo đảm dự thầu: 140.000.000 VND (Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

[HỒ SƠ MỜI THẦU]: Được đăng tải trên hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia

 • TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2022; TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
 • THAM GIA HỘI NGHỊ CÔNG AN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 78
 • HỘI THI “MÂM CƠM GIA ĐÌNH ẤM ÁP YÊU THƯƠNG” NĂM 2022 TRONG CỤC CÔNG NGHIỆP AN NINH
 • TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ VĂN PHÒNG CÔNG TY LẦN THỨ 10, NHIỆM KỲ 2022 - 2025
 • HỘI THI “TÌM HIỂU SÁNG KIẾN VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ” TRONG ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI PHỤ NỮ CỤC CÔNG NGHIỆP AN NINH
 • Xí nghiệp Sản xuất biển số xe phản quang có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật thuế và nộp thuế đúng quy định năm 2020
 • Chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động trong Công an nhân dân
 • Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021
 • Tổ chức hội thao lần thứ III của Công đoàn cơ sở Công ty khu vực phía Bắc
 • Chương trình Giao lưu hội thao các đơn vị phía Nam năm 2022
 • Công ty Thăng Long tham gia chương trình khám bệnh, tặng quà tại Tây Niinh
 • Đẩy mạnh phát triển công nghiệp an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm, làm việc tại Cục Công nghiệp an ninh
 • Cục Công nghiệp an ninh quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2022
 • Công đoàn Công an nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022