17/01/2022

Sáng 13/01/2022, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp An ninh (CNAN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục CNAN chủ trì Hội nghị.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự chủ động, quyết tâm, bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị công tác của Bộ trưởng, Cục CNAN đã quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo ra những chuyển biến quan trọng, đảm bảo chất lượng công tác quản lý nhà nước, phát triển CNAN, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, Cục CNAN đã hoàn thành các nội dung mà Nghị quyết, chương trình công tác năm 2021 đã đề ra. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Nổi bật, Cục CNAN đã tập trung tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2021, nhằm tạo hành lang pháp lý cho CNAN; xây dựng Thông tư quy định đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm CNAN và ủy thác nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh cho các cơ sở CNAN trong Công an nhân dân; Thông tư quy định một số nội dung về đầu tư, mua sắm tài sản cố định bằng nguồn vốn của các doanh nghiệp trong Công an nhân dân. Triển khai thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ và khoa học xã hội nhân văn, lịch sử năm 2021 với 02 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp cơ sở. Chú trọng quan tâm, thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về CNAN…
 
Bên cạnh đó, đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty trực thuộc, trong năm 2021, các doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tăng ca, kíp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác, chiến đấu của Ngành; đồng thời tích cực khai thác thị trường, bảo toàn vốn nhà nước theo quy định. Nhìn chung, các doanh nghiệp trực thuộc Cục hoạt động có hiệu quả, bảo đảm tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, cơ bản ước đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. 
 
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Quản lý doanh nghiệp; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Phòng 2, Công ty 19-5, Công ty Bạch Đằng.
 
 
Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Quản lý doanh nghiệp; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Phòng 2, Công ty 19-5, Công ty Bạch Đằng. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Cục CNAN, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường biểu dương những thành tích của các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân thuộc Cục đã đạt được trong năm 2021. 
 
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường phát biểu tại Hội nghị. 
 
Về phương hướng công tác năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường nhấn mạnh việc đẩy mạnh hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để phát triển CNAN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; quan tâm công tác đào tạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Các doanh nghiệp trực thuộc phải thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn; nỗ lực, tích cực sản xuất kinh doanh, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2022. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về lĩnh vực CNAN, qua đó học tập, nghiên cứu, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, phát triển các sản phẩm mới phục vụ phát triển CNAN...
 
(Theo Cổng TTĐT Bộ Công an)

 • TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2023) VÀ KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2023)
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 • TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV BCA - THĂNG LONG (9/7/1993 - 9/7/2023)
 • Đẩy mạnh phát triển công nghiệp an ninh phục vụ mục tiêu hiện đại hóa lực lượng CAND
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG TOÀN CÔNG TY
 • Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2022
 • CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, THĂNG CẤP BẬC HÀM, NÂNG LƯƠNG NĂM 2023
 • Khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm
 • Hấp dẫn chung khảo chi bộ giỏi Đảng bộ Cục Công nghiệp An ninh năm 2023
 • CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY THĂNG LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
 • Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023
 • Một số hoạt động ý nghĩa của CB-CNV Công ty Thăng Long hướng tới Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty
 • TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1983 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
 • Phát huy hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân trong các doanh nghiệp CAND
 • Lễ ký kết hợp đồng, khởi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm