24/03/2023

Hạng mục: Xây dựng nhà điều khiển, nhà nghỉ ca, nhà để xe, cổng, tường rào và sau nền trạm biến áp, cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Thời gian bắt đầu: Tháng 12 năm 2019

Thời gian hoàn thành: Đang thực hiện

 • Lọc hóa dầu Long Sơn
 • Nhà máy đạm Phú Mỹ
 • Trạm biến áp 500KV Đức Hòa
 • Trung tâm dữ liệu IDC-VNPT
 • Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1
 • Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2
 • Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng
 • Trung tâm thương mại Stellar Garden
 • Khu công nghiệp Long Khánh
 • Trụ sở Bộ ngoại giao giai đoạn 2
 • Tổng cục đo lường chất lượng
 • Khu tái định cư Bắc Sông Cấm giai đoạn 2
 • Trường PTTH chuyên Trần Phú, Hải Phòng
 • Khu đô thị mới An Hưng, Hà Đông
 • Tòa nhà VNPT Net 1