THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long (Công ty Thăng Long) thông báo tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật ô tô và Nhân viên giám sát chất lượng sản xuất.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long (Công ty Thăng Long) thông báo tuyển dụng 01 Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu phụ trách phụ trách công tác đầu tư.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Thăng Long - Bộ Công an tuyển dụng Phó Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất biển số xe phản quang, phụ trách công tác kế hoạch - kỹ thuật.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chi nhánh Công ty BCA - Thăng Long tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 02 NHÂN SỰ

Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long thông báo tuyển dụng 02 nhân sự làm việc tại Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty: Nhân viên Kế hoạch - Tổng hợp; Nhân viên Công nghệ thông tin.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 03 NHÂN SỰ

Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long thông báo tuyển dụng 03 nhân sự làm việc tại Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty: Nhân viên Kế hoạch - Tổng hợp, Nhân viên Đấu thầu, quản lý, theo dõi dự án; Nhân viên Công nghệ thông tin.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Trung tâm Tư vấn, giám sát hệ thống PCCC & TBBV - Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long - Bộ Công an tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công ty Thăng Long, Bộ Công an thông báo tuyển dụng Nhân viên Công nghệ thông tin.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Trung tâm Tư vấn, thiết kế, giám sát hệ thống PCCC & thiết bị bảo vệ - Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long thông báo tuyển dụng Nhân viên kế toán.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long (Công ty Thăng Long) có nhu cầu tuyển dụng chức vụ Phụ trách Xí nghiệp Đại Việt.

 
Các tin khác :
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng nhân viên kế toán
Tuyển dụng 02 Phó Giám đốc, Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu
Chuyên viên kỹ thuật đấu thầu - Số lượng: 01 người
Kỹ sư Điện (Thiết kế hệ thống Báo cháy) - Số lượng: 02 người; làm việc tại TP.HCM
Kỹ sư cơ khí (Thiết kế Hệ thống Chữa cháy) (Lương, thưởng hấp dẫn) - Số lượng: 02 vị trí; làm việc tại TP.HCM
Kỹ sư Điện (Thiết kế - Thi Công) - Số lượng: 05 người
Phiên dịch viên tiếng Hàn (làm việc tại Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu) - Số lượng: 03 vị trí